SCORAI-ERSCP: Transforming consumption-production systems

Image
SCORAI Conference
|
|

Konferensen SCORAI-ERSCP går av stapeln 5-8 juli 2023 i Nederländerna.

This inter- and transdisciplinary conference will provide a crucial opportunity to discuss recent advancements in sustainable consumption and production (SCP). It will provide a platform for building and enhancing connections between research, practice, and policy to increase understanding and action of how to move transformations to SCP forward, towards just and sustainable futures.

Den här tvärvetenskapliga konferensen innebär en viktig möjlighet att diskutera de senaste framstegen inom hållbar konsumtion och produktion (SCP). Konferensen utgör en plattform för att bygga och förbättra kopplingen mellan forskning, praktik och policy för att öka förståelsen för hur konsumtions- och produktionssystem kan och bör transformeras, för en rättvis och hållbar framtid.

SCORAI-ERSCP-WUR går av stapeln 5-8 juli 2023 och arrangeras av Wageningen University & Research (WUR) i Nederländerna. Mer information finns här.