SCORAI-ERSCP: Transforming consumption-production systems

Image
SCORAI Conference
|
|

SCORAI-ERSCP konferens den 5-8 juli 2023 i Nederländerna

Denna tvärvetenskapliga konferens innebär en viktig möjlighet att diskutera de senaste framstegen inom hållbar konsumtion och produktion (SCP). Konferensen utgör en plattform för att bygga och förbättra kopplingen mellan forskning, praktik och policy för att öka förståelsen för hur konsumtions- och produktionssystem kan och bör transformeras, för en rättvis och hållbar framtid.

SCORAI-ERSCP-WUR går av stapeln den 5-8 juli 2023 och arrangeras av Wageningen University & Research (WUR) i Nederländerna. Mer information finns här.