Workshop med intressenter - Fredagen den 11 november 2022 i Lund

Image
people in meeting
|
|
|
09:00
-
16:30

Tillsammans med intressenter kommer vi att diskutera strukturella hinder och möjligheter att nå 1,5°-livsstilar.

I denna workshop för intressenter kommer vi att diskutera de strukturella hindren och de möjligheter som finns för att övergå till en livsstil som är förenlig med klimatmålet på 1,5° grader. Vi kommer arbeta med en grupp på 25 intressenter, inklusive beslutsfattare och personer som arbetar i statliga eller kommunala organisationer, företag, ideella föreningar (NGOs) och journalister/media. 

Ta kontakt med Ulrika Vinka (ulrika.vinka@iiiee.lu.se) om du vill vara med!