Friskrivning

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska Unionens Horizon 2020-forsknings och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 101003880

Kontakt:

Internationella Miljöinstitut

PO Box 196 Lund 22100

Dr Jessika Richter

Email: jessika.richter@iiiee.lu.se

Innehåll

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmän information. Informationen tillhandahålls av EU 1.5 DEGREE LIFESTYLES- konsortiet (nedan kallat "projektgruppen") och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt gör vi inga uttalanden eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet när det gäller webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller den relaterade grafiken som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit till sådan information sker därför helt på egen risk. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till indirekta förluster eller skador eller följdförluster eller skador, eller någon förlust eller skada som uppstår på grund av förlust av data eller vinst som uppstår på grund av eller i samband med användningen av denna webbplats.

Alla ansträngningar görs för att webbplatsen ska vara tillgänglig och fungera smidigt. Projektgruppen tar dock inget ansvar för och kan inte hållas ansvarig för att webbplatsen tillfälligt inte är tillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll. Alla erbjudanden är icke-bindande och utan förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen inklusive alla erbjudanden och all information kan komma att utökas, ändras eller helt eller delvis tas bort av författaren utan separat meddelande.

Om du upptäcker information på denna webbplats som du anser bör korrigeras eller uppdateras, vänligen kontakta oss så ska vi försöka åtgärda problemet.

Informationen på denna webbplats representerar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikt.

Länkar

The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site from viewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guest books or mailing lists provided on his page.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of the project team. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Google Analytics

 

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en tjänst för webbplatsanalys från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator för att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) skickas till och lagras på en Google-server i USA. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetaktiviteter. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har. Du kan förhindra installationen av cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare, men om du gör det kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Google behandlar dina uppgifter på det sätt som beskrivs ovan och i det syfte som anges ovan.

Dataskydd

Det är oftast möjligt att använda erbjudanden och tjänster utan att lämna personuppgifter. Personuppgifter som namn, adress eller e-postadresser lämnas alltid på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd. Vi är medvetna om att ingen dataöverföring via internet (t.ex. e-postkommunikation) kan vara helt säker och kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av personuppgifter mot obehörig åtkomst av tredje part är inte möjligt. Leverantörerna är skyldiga att offentliggöra kontaktuppgifter i impressum. Det är förbjudet för tredje part att använda sådan kontaktinformation för att distribuera oönskad reklam eller annan kommersiell information. Operatörerna av denna webbsida förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om oönskad reklam skickas till dem, t.ex. i form av skräppost etc.

Copyright

Författaren har inte för avsikt att använda något upphovsrättsskyddat material eller, om det inte är möjligt, att ange upphovsrätten till respektive objekt. Eventuella problem med upphovsrättsskyddat innehåll som används på denna webbplats bör omedelbart meddelas oss på info@onepointfivelifestyles.eu. Upphovsrätten för allt material som författaren skapat är reserverad. Kopiering eller användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan konsortiets samtycke.

Rättslig giltighet av denna friskrivning

Denna friskrivning är att betrakta som en del av den internetpublikation som du hänvisades till från. Om delar eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, påverkas inte innehållet eller giltigheten i de övriga delarna av detta faktum.