Fem styrmedel som kan leda bort från slit-och-slängsamhället - ny rapport

Image
repairing electronic device
2022-04-06

Forskare Oksana Mont vid Lunds universitet och medförfattare fokuserar på hur livslängden kan öka hos så kallade ”sällanköpsvaror”

Med det menas varor vi köper mindre regelbundet än till exempel mat, såsom vitvaror, möbler, hemelektronik och textilier. Läs hela rapporten “Avveckla slit-och-släng-samhället. Fem politiska styrmedel för ökad livslängd hos konsumentprodukter” här: https://www.sustainableconsumption.se/wp-content/uploads/sites/34/2022/02/Avveckla-ko%CC%88p-och-sla%CC%88ng-samha%CC%88llet.pdf