Dags för skattereform för klimaten?

Image
money for taxes
2022-05-01

Det behövs reformer av Sveriges skattesystem för att bättre kunna hantera klimat och andra miljöutmaningar.

Miljöskatternas andel i Sverige är drygt fyra procent av de totala skatteintäkterna, vilket är lägre än genomsnittet inom EU. Sverige har hög skatt på arbete men låg skatt på fastigheter och kapital. Naturskyddsföreningen anser att det behövs en genomgripande, grön och rättvis skattereform. Läs rapporten från Naturskyssföreningen här: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/dags-for-en-gron-skattereform/