Fem styrmedel som kan leda bort från slit-och-slängsamhället - ny rapport

Image
repairing electronic device
2022-04-06

1,5°-forskaren Oksana Mont är medförfattare till ny rapport om hur livslängden kan öka hos ”sällanköpsvaror”.

Med "sällanköpsvaror" menas varor vi köper mindre regelbundet än till exempel mat – såsom vitvaror, möbler, hemelektronik och textilier. Läs hela rapporten “Avveckla slit-och-släng-samhället. Fem politiska styrmedel för ökad livslängd hos konsumentprodukter” här: https://www.sustainableconsumption.se/wp-content/uploads/sites/34/2022/02/Avveckla-ko%CC%88p-och-sla%CC%88ng-samha%CC%88llet.pdf