Kreativt labb om strukturella hinder och drivkrafter att nå 1,5°-livsstilar

Image
Post-its on a whiteboard
2022-11-15

Den 11 november anordnade IIIEE en workshop med representanter från politiken, näringslivet och civilsamhället.

Dagen inleddes med att de 23 deltagarna bjöds in att ge sina perspektiv på olika föreslagna livsstilsval som minskar individers klimatavtryck. Senare presenterades en vision för år 2040, utifrån vilken deltagarna i mindre grupper – fokuserade på de fyra områdena boende, transport, fritid och livsmedel – diskuterade vilka konkreta åtgärder som krävs för att överkomma strukturella hinder och främja visionen om livsstilar i linje med 1,5°-målet.

Inom ramen för EU-projektet 1,5°-livsstilar hålls under hösten liknande så kallade “Stakeholder Thinking Labs” i projektets alla partnerländer, för att samla in och fördjupa kunskapen om strukturella hinder och drivkrafter för att främja 1,5°-livsstilar. Läs mer på projektets huvudwebbplats

Image
stakeholders gathered in Lund