Naturvårdsverket: Sänkt reduktionsplikt skulle äventyra Sveriges klimatomställning

Image
Natur
2023-04-15

Medan chanserna att nå klimatmålet 2045 har förbättrats är det osäkert om etappmålen till 2030 kan nås, slår Naturvårdsverket fast i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket har i uppdrag att ta fram underlag till den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen enligt Sveriges klimatlag ska presentera vart fjärde år. Underlaget, som nu överlämnats till regeringen, visar att Sverige har kommit närmare att nå målet om nettonollutsläpp till 2045 jämfört med tidigare. Utsläppen bedöms minska med 70% till år 2045. Men det behövs brett förankrade och långsiktiga insatser inom flera områden för att möjliggöra omställningen. Och fastän etappmålen till 2030 bedöms kunna nås med nuvarande styrmedel, visar Naturvårdsverkets analys att en sänkt reduktionsplikt – vilket regeringen aviserat kommer genomföras – skulle göra det svårare för Sverige att nå 2030-målen. En sänkt reduktionsplikt skulle också försämra Sveriges möjligheter att möta sina utsläppsåtaganden gentemot EU.

Naturvårdsverkets underlag lyfter också fram konkreta förslag på styrmedel och åtaganden som skulle öka chanserna för Sverige att nå målen. Bland förslagen finns bland annat en utveckling av styrmedel för el- och värmesektorn samt industrin, styrmedel som skyndar på elektrifieringen av transportsektorn, förstärka åtgärder inom jordbruket och styrmedel som ökar kolsänkan.

Läs hela pressmeddelandet här