Ny rapport om forskningsläget kring hållbar konsumtion

Image
Empty shopping cart on yellow background
2022-11-04

Forskare från IIIEE ger en översikt av forskningsläget och om olika strategier för att främja hållbar konsumtion.

Carl Dalhammar, Oksana Mont och Matthias Lehner vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE), Lunds universitet, har skrivit rapporten "Politik och styrning för hållbar konsumtion". Utöver att ge en bild av forskningsläget beskriver rapporten två huvudsakliga vägar för att nå hållbarhet - svag hållbar konsumtion (förändrade konsumtionsmönster) och stark hållbar konsumtion (minskade konsumtionsnivåer). Rapporten diskuterar även politiska styrmedel och vilka utmaningar som finns för att driva en mer effektiv politik för att främja hållbar konsumtion.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.