Sveriges första medborgarråd om klimatet

Image
Bild på människor som diskuterar och lyssnar.
Antenna/Unsplash
2024-03-11

I mars startar Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Under våren kommer 60 slumpvis utvalda personer träffas under nio tillfällen för att diskutera och komma med förslag på hur Sverige ska nå målen i Parisavtalet. Den första träffen gick av stapeln den 9-10 mars i Stockholm.

Medlemmarna i medborgarrådet kommer få ta del av forskning, diskutera lösningar och ta fram förslag på klimatpolitiska åtgärder för Sverige. En grupp experter och forskare finns med som stöd. I slutet av maj kommer rådet presentera vilka förslag de kommit fram till. Det övergripande målet med projektet är att bidra till och nyansera den klimatpolitiska debatten.

Medborgarrådets medlemmar har valts ut slumpvis för att representera det svenska samhället. När människor med olika perspektiv och erfarenheter möts på detta sätt, och ges tillräckligt med tid och kunskapsunderlag, finns goda förutsättningar att komma fram till välgrundade förslag och softistikerade rekommendationer. Detta visar tidigare erfarenheter från medborgarråd som hållits i bl.a. Finland och Frankrike. Metoden har använts runt om i världen, men det är första gången som ett medborgarråd om klimatet på nationell nivå hålls i Sverige. 

Medborgarrådet är en del av forskningsprogrammet FAIRTRANS. Bland projektets samarbetspartners finns Lunds Universitet. Övriga partners är Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer på FAIRTRANS hemsida här, och om Lunds universitets roll i projektet här.