Om projektet

I Parisavtalet 2015 åtog sig världens ledare att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 2°C men helst 1,5°C. Detta beslut följde på varningen från klimatforskare om att en större ökning skulle resultera i en nödsituation för klimatet med oförutsägbara konsekvenser för jordens ekosystem. Även en liten temperaturökning har stora effekter på människor, djur och natur; den orsakar oftare och svårare väderhändelser som värmeböljor, skogsbränder, översvämningar och torka.  Detta äventyrar vår framtid i grunden. För att säkerställa ett säkert liv på jorden måste vi göra det till vår huvudprioritet att uppnå målet på 1,5°C.


Våra Mål

  • Kvantifiera klimat- och hälsoeffekterna av förändrad livsstil
  • Analysera kvalitativt transformativa strategier för låga koldioxidutsläpp från hushåll
  • Analysera strukturella begränsningar och hinder för hållbara livsstilsförändringar
  • Bedöma potentiella risker med livsstilsförändringar på hushållsnivå
  • Bedöma effekterna av livsstilsförändringar på ekonomiska och välfärdssystem
  • Kommunicera och engagera sig med aktörer för att anta transformativa förhållningssätt till 1,5°C livsstilen

Arbetsprogram

Image
1_5_LS-Figure-WP-Flyer_1_5_LS_Figure_WP-Flyer-SWE

Projeketes tidsplan

Projektet startar i maj 2021 och pågår i 4 år