Relaterade projekt

En framgångsrik hållbarhetsomställning är beroende av tvärvetenskaplig kunskap och en stark koalition av aktörer, med tanke på de hinder för förändring som finns både på nationell och internationell nivå. Som EU:s 1,5° Lifestyles-grupp är vi därför mycket intresserade av att ha kontakt med och samarbeta med projekt och aktörer som strävar efter liknande mål i hela världen. Vi strävar efter att stödja varandra genom utbyte av metoder och insikter och att utveckla gemensamma kommunikations- och spridningsstrategier. Vi håller för närvarande på att inleda ett samarbete med våra "systerprojekt" som finansieras inom ramen för samma ansökningsomgång för Horisont 2020: FULFILL och CAMPAIGNers. Men under hela projekttiden kommer vi kontinuerligt att utvidga nätverket. Om du är intresserad av att samarbeta med oss, vänligen kontakta oss på: info@onepointfivelifestyles.eu. Vi vill gärna höra från dig!

FULFILL

För att bekämpa klimatförändringarna och uppnå målen i Parisavtalet är politiska åtgärder avgörande. Samhällsförändringar är lika viktiga. Det EU-finansierade FULFILL-projektet kommer att undersöka hur livsstilsförändringar och medborgarnas engagemang bidrar till att minska koldioxidutsläppen i Europa och uppfylla målen i Parisavtalet. Projektet kommer att sammanföra forskningsinstitut, akademiker, tankesmedjor och icke-statliga organisationer och kommer att föra en inter- och tvärvetenskaplig dialog mellan samhällsvetenskap och humaniora samt teknisk-ekonomiska energi- och klimatstudier. Genom att undersöka tillräckliga livsstilar kommer man att identifiera deras avsedda och oavsiktliga konsekvenser, möjligheter och hinder samt effekter på individ- och hushållsnivå och på samhälls- och kommunnivå för att fastställa rutinbeteenden som kan minska energibehovet och utsläppen och samtidigt bidra till välbefinnande. Läs mer här.


CAMPAIGNers

En livsstil med låga koldioxidutsläpp - från att äta mindre kött, byta ut bilen mot en cykel och till att byta till energieffektiva apparater - kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Det EU-finansierade projektet CAMPAIGNers syftar till att revolutionera det sätt på vilket forskning om livsstilsförändringar bedrivs och hur den påverkar politiken. Det kommer särskilt att gå från hypotetiskt medborgarbeteende till genomförandet av ett nätverk för målsättning där över 100 000 medborgare får och skapar utmaningar för att pröva skräddarsydda anpassningar av sina dagliga rutiner via en engagerande app. Projektet kommer att kartlägga hinder och möjligheter på fem kontinenter och i 16 större städer. Resultaten kommer att användas för att utforma genomförbara vägar för att minska utsläppen av växthusgaser. Läs mer här.

MISTRA Sustainable Consumption

MISTRA Sustainable Consumption är ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning. Programmet har pågått sedan 2019 och har nu gått in sin andra fas som pågår mellan 2022-2025. Läs mer här.