Press

Pressmeddelande 5: EU-Projekt visar att välfärdspolitik är avgörande för att minska klimatförändringarna

2023-12-14

Alltför ofta ses inte klimatpolitiken i ett bredare socialt sammanhang, och beslutsfattare glömmer bort att välfärdspolitiken är avgörande för att minska klimatförändringarna. Projektet EU 1.5° Lifestyles har med hjälp av grundliga litteraturstudier och expert-Delphis identifierat sex välfärdspolitiska åtgärder som kan stödja hållbarhetsomställningen och samtidigt minska koldioxidutsläppen.

Pressmeddelande 4: Morötter och piskor – Vad bör regeringar göra för att främja radikala livsstilsförändringar?

2023-05-11

Ny forskning i fem EU-länder visar på intressenters åsikter om vad som krävs för att möjliggöra en övergång till livsstilar förenliga med 1,5 °C.

Förbud mot och skatter på ohållbara beteenden och resultat, positiva incitament för attityder med låga koldioxidutsläpp och bättre offentlig finansiering av grundläggande tjänster ses som viktiga klimatpolitiska åtgärder för att övervinna nuvarande hinder för åtgärder på hushållsnivå - enligt…

Pressmeddelande 3: Inför den globala klimatstrejken synliggör europeisk forskning medborgares syn på de förändringar som krävs för att uppnå 1,5°-livsstilar för alla

2023-03-02

Med en dag kvar till nästa globala klimatstrejk visar en ny europeisk studie de viktigaste trenderna och orsakerna bakom varför medborgare accepterar eller förkastar hållbara livsstilsförändringar i linje med Parisavtalets klimatmål.

Höga priser, tillgång till infrastruktur, kulturella normer och brist på kunskap och medvetenhet om 1,5°C-livsstilar utgör betydande hinder för medborgare att göra koldioxidsnåla livsstilsval, visar forskningen…

Pressmeddelande 2: Klimatpussel för att förstå EU-medborgarnas syn på 1,5°-livsstilar

2023-01-31

Innovativt europeiskt forskningsprojekt använder klimatpussel för att bättre förstå medborgarnas åsikter om livsstilsförändringar i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål.

Klimatpusslet, som först utvecklades i Finland, används av forskare från Tyskland, Ungern, Lettland, Spanien och Sverige för att bättre förstå EU-medborgarnas åsikter om livsstilsförändringar och för att bidra med kunskapsunderlag till politiska beslut. 

En systematisk…