Team

Lunds Universitet

Sweden

Lunds universitet grundades 1666. Här finns omkring 44.000 studenter och drygt 8000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt centrum som bedriver forskning och utbildning vid Lunds…

Research Institute for Sustainability – Helmholtz Centre Potsdam - Koordinator

Germany

"Research Institute for Sustainability - Helmholtz Centre Potsdam" (RIFS) är en del av "GFZ German Research Centre for Geosciences". Institutet grundades 2009, då under namnet "Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)", som ett gemensamt initiativ från den federala regeringen, delstaten Brandenburg och forskningsorganisationerna i Science Alliance. RIFS bedriver forskning med målet att förstå, främja och vägleda processer för…

GREENDEPENDENT INSTITUTE

Hungary

GreenDependent Institute (GDI) är en icke-vinstdrivande forsknings- och konsultorganisation. Ett av organisationens mål är att skapa länkar mellan forskning och implementering så att viktiga resultat kan spridas, diskuteras och implementeras så snart som möjligt. Därför har GDI unika förutsättningar att genomföra internationella projekt i Ungern, eftersom organisationen har starka band och väletablerade samarbetsnätverk med flera intressenter på…

Adelphi

Germany

adelphi är en ledande oberoende tankesmedja och ett konsultföretag inom klimat, miljö och utveckling. Dess uppdrag är att förbättra global styrning genom forskning, dialog och konsultation. adelphi erbjuder skräddarsydda tjänster för hållbar utveckling och hjälper regeringar, internationella organisationer, företag och ideella organisationer att utforma strategier för att ta itu med globala utmaningar.

Medarbetarna om cirka 250 personer…

UNIVERSITEIT LEIDEN

Netherlands

Leiden University (grundat 1575) är ett av Europas ledande internationella forskningsintensiva universitet. Universitetet har cirka 23 000 studenter (från 110 länder) och 5 500 anställda (inklusive Leiden University Medical Centre). Den naturvetenskapliga fakulteten vid Leiden University består av över 1 250 forskare organiserade i 8 forskningsinstitut, varav ett är Institute of Environmental Sciences, även känt som CML (förkortningen för…

Hot or Cool Institute

Germany

Hot or Cool Institute är en tankesmedja som utforskar skärningspunkten mellan samhället och hållbarhet. Vi för samman forskare och praktiker för att hitta lösningar på globala problem. 

Vi bedriver forskning och för samman idéer från både vetenskap och praktik som ligger till grund för lösningar mot hållbara framtida samhällen.

Vi är övertygade om att status quo kan förändras, och att vi behöver djärva och modiga förändringar och en god dos…

D-mat

Finland

D-mat är ett företag grundat av Michael Lettenmeier som sysselsätter experter inom olika områden, såsom miljövetenskap och miljöpolitik, ekologi, fysik, service- och industridesign, hållbar utveckling samt företagsekonomi. D-mats mål är att främja ett koldioxidsnålt och resurssmart liv inom ramen för en planet.

Vårt specialområde omfattar beräkningar av koldioxid- och materialavtryck samt forskning om hållbara livsstilar. Vi har gjort flera…

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Spain

Universitetet da Coruña är ett av de tre universiteten i den spanska autonoma regionen Galicien. Det grundades 1989 och är en ung institution som under sina 20 år har upplevt en avsevärd ökning, både i kvantitet och kvalitet, när det gäller forskning och undervisning. Vårt universitet är särskilt känt inom områdena hållbar urbanisering, hälsosam livsstil och hållbara livsstilar. Sustainability Specialization Campus, som leds av dr Adina Dumitru…

ZAĻĀ BRĪVĪBA

Latvia

Green Liberty ("Zaļā brīvība" på lettiska) är en ideell icke-statlig organisation som grundades 1993. Vårt uppdrag är att bidra till utvecklingen av ett samhälle där människor lever i harmoni med varandra och miljön. Green Liberty syftar till att öka medvetenheten om de sociala och miljömässiga konsekvenserna av nuvarande trender inom konsumtion, handel och globalisering, i synnerhet rättvis handel, klimat, energi och avfall, genom att ge…

EUROPEAN RESEARCH SERVICES

Germany

European Research Services GmbH är ett offentlig-privat partnerskap som hjälper forskare att planera och hantera EU-projekt. ERS ger tekniskt och administrativt stöd och anpassar projektledningen till varje enskilt projekts storlek och komplexitet. ERS hjälper till att genomföra projektinfrastruktur, riskbedömning, intern kommunikation, övervakning och gemensamma standardförfaranden, vilket säkerställer resultat inom tid, budget och EU-riktlinjer…