Andrius Plepys

Image
Andrius Plepys

Andrius Plepys

Lunds Universitet
Sweden

Andrius Plepys är biträdande professor och docent vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Han har en doktorsexamen i teknik, en civilingenjörsexamen i miljöförvaltning och miljöpolitik samt en civilingenjörsexamen i elektroteknik och processtyrning. Under de senaste 20 åren har han deltagit i ett antal internationella tvärvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på hållbar konsumtion och affärsmodeller, cirkulära metoder för resurshantering och analys av produkters livscykelpåverkan. För närvarande arbetar han i projekt om hållbarhetseffekter av delningsekonomin och lösningar för den cirkulära ekonomin inom tillverkningsindustrin. Han leder ett projekt om affärsmodeller i ett 4+4-årigt program som finansieras av MISTRA "Mistra REES - Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking". Andrius undervisar i kurser för civilingenjörsstudenter vid olika universitet och handleder fyra doktorander vid Lunds universitet.