Andrius Plepys

Image
Dr. Andrius Plepys

Andrius Plepys

Lunds Universitet
Sweden

Andrius Plepys är biträdande professor och docent vid Internationella Miljöinstitut vid Lunds universitet i Sverige. Han har en doktorsexamen i teknik, en civilingenjörsexamen i miljöförvaltning och miljöpolitik samt en civilingenjörsexamen i elektroteknik och processtyrning. Under de senaste 20 åren har han deltagit i ett antal internationella tvärvetenskapliga forskningsprojekt med forskningsfokus på hållbar konsumtion och affärsmodeller, cirkulära metoder för resurshantering och analys av produkters livscykelpåverkan. De nuvarande viktiga projekten handlar om hållbarhetseffekter av delningsekonomin och lösningar för den cirkulära ekonomin inom tillverkningsindustrin. Han leder ett projekt om affärsmodeller i ett 4+4-årigt program som finansieras av MISTRA "Mistra REES- Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking" (https://mistrarees.se/). Andrius undervisar också kurser för civilingenjörsstudenter vid olika universitet och handleder fyra doktorander vid Lunds universitet i Sverige.