Anna Elfström

Image
Anna Elfström

Anna Elfström

Lunds Universitet
Sweden

Anna Elfström arbetar som forskningsassistent vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Hon har en masterexamen i hållbarhetsvetenskap och miljöstudier från Lunds universitet och en bakgrund inom samordning och administration från tidigare arbete inom ideella organisationer och turism.