Jessika Richter

Image
Jessika Luth Richter

Jessika Richter

Lunds Universitet
Sweden

Jessika är biträdande lektor vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Hon bedriver tvärvetenskaplig forskning om politik och initiativ som möjliggör hållbar konsumtion genom en cirkulär ekonomi, såsom reparation, återanvändning, längre produktlivslängd, producentansvar, grön upphandling, cirkulära affärsmetoder och initiativ för cirkulära städer. Jessika har särskilt forskat om framsteg, kompromisser och utmaningar med mer cirkulär elektronik, batterier och fordon. Hon har erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder, kvantitativa livscykelmetoder (t.ex. LCA, LCC, MFA) samt metoder för utvärdering av politiska åtgärder med flermålsanalys. Jessika undervisar i masterprogrammen vid IIIEE och deltar även i utformningen och driften av flera MOOC-kurser, t.ex. Circular Economy: sustainable materials management, på Coursera-plattformen.