Jessika Richter

Image
Jessika Richter

Jessika Richter

Lunds Universitet
Sweden

Jessika är biträdande lektor vid Internationella Miljöinstitut vid Lunds universitet. Hon bedriver tvärvetenskaplig och transdisciplinär forskning om politik och initiativ som möjliggör hållbar konsumtion genom en cirkulär ekonomi, inklusive reparation, återanvändning, längre produktlivslängd, producentansvar, grön upphandling, cirkulära affärsmetoder och initiativ för cirkulära städer. Jessika har särskilt forskat om framsteg, kompromisser och utmaningar med mer cirkulär elektronik, batterier och fordon. Hon har erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder, metoder för utvärdering av politiska åtgärder med flera kriterier och kvantitativa livscykelmetoder (t.ex. LCA, LCC, MFA). Jessika deltar i undervisningen i masterprogrammen vid IIIEE och även i utformningen och driften av massiva öppna online-kurser, t.ex. Circular Economy: sustainable materials management på Coursera-plattform.