Lunds Universitet

Lunds Universitet

Sweden

Lunds universitet grundades 1666. Här finns omkring 44.000 studenter och drygt 8000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt centrum som bedriver forskning och utbildning vid Lunds universitet. IIIEE bidrar till hållbarhetslösningar genom forskning inom styrningsprocesser, policyutvärdering och affärsmodeller samt utveckling av visioner och scenarier för en hållbar framtid. IIIEE producerar och sprider kunskap som underlättar omställningen till en klimatneutral och resurseffektiv ekonomi genom forskning som är användbar för företag, myndigheter och beslutsfattande.