Oksana Mont

Image
Prof. Oksana Mont

Oksana Mont

Lunds Universitet
Sweden

Oksana Mont är professor i hållbar konsumtionsstyrning vid Internationella miljöinstitut vid Lunds universitet i Sverige. Hon har en doktorsexamen i teknik, en magisterexamen i miljöförvaltning och miljöpolitik samt en magisterexamen i biologi och kemi. Hon bedriver tvärvetenskaplig och internationell forskning om hållbara affärsmodeller, hållbar konsumtion och livsstil samt hållbar konsumtionspolitik. Det aktuella aktuella området är delningsekonomi och cirkulär ekonomi. Oksana leder en forskningsgrupp om hållbar konsumtionsstyrning vid IIIEE. Hon har över 20 års erfarenhet av projektledning. Hon är huvudansvarig för det femåriga programmet om delning i städer som finansieras av Europeiska forskningsrådet (www.urbansharing.org) och leder ett projekt om affärsmodeller och hållbar konsumtion i ett fyra+4-årigt program som finansieras av MISTRA "Mistra Sustainable Consumption - from niche to mainstream" (https://www.sustainableconsumption.se/). Hon är redaktör för en bok om "Research Agenda for Sustainable consumption governance" (2019), Edward Elgar (OA: https://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781788117814/) och medredaktör för en bok tillsammans med Max Koch om "Sustainability and the Political Economy of Welfare" (2016), Routledge. Hon är författare till mer än 200 akademiska publikationer och officiella rapporter.