Oksana Mont

Image
Oksana Mont

Oksana Mont

Lunds Universitet
Sweden

Oksana Mont är professor i hållbar konsumtionsstyrning vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Hon har en doktorsexamen i teknik, en magisterexamen i miljöförvaltning och miljöpolitik och en magisterexamen i biologi och kemi. Hon bedriver tvärvetenskaplig och internationell forskning om hållbara affärsmodeller, hållbar konsumtion och livsstil samt hållbar konsumtionspolitik - just nu med ett särskilt fokus på delningsekonomi och cirkulär ekonomi - och leder en forskningsgrupp vid IIIEE om hållbar konsumtionsstyrning. Oksana har över 20 års erfarenhet av projektledning. Hon är huvudansvarig för det femåriga program om delning i städer som finansieras av Europeiska forskningsrådet och leder ett projekt om affärsmodeller och hållbar konsumtion i ett 4+4-årigt program som finansieras av MISTRA: "Mistra Sustainable Consumption - from niche to mainstream". Dessutom är hon redaktör för boken "Research Agenda for Sustainable consumption governance" (2019), Edward Elgar och medredaktör för en bok tillsammans med Max Koch om "Sustainability and the Political Economy of Welfare" (2016), Routledge. Oksana är författare till mer än 200 akademiska publikationer och officiella rapporter.