University of Münster - Koordinator

University of Münster - Koordinator

Universitetet i Münster (WWU) är ett universitet i Tyskland med gedigen erfarenhet av forskning, undervisning och rådgivning och över 40 000 studenter. WWU:s institution för statsvetenskap har en särsklit omfattande expertis när det gäller att leda och delta i internationella, inter- och transdisciplinära forskningsprojekt. Vid WWU är forskning och undervisning om hållbar utveckling placerad vid centrumet för tvärvetenskaplig hållbarhetsforskning (ZIN), som integrerar hållbarhetsexpertis från många discipliner inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. De forskare som samarbetar inom ZIN bedriver forskning inom ett brett spektrum av aspekter av hållbar utveckling, kommunicerar regelbundet om hållbarhetsutmaningar och strategier med intressenter från politiken, näringslivet och det civila samhället på alla nivåer av styrning och undervisar om hållbarhet i alla studieprogram, inklusive internationella och tvärvetenskapliga sådana.

WWU är konsortieledare för 1,5° Lifestyles-projektet och ansvarar för att samordna forskningsverksamheten mellan partners och arbetspaket, samt för att främja integration och syntes. När det gäller specifika forskningsuppgifter leder WWU AP3, som analyserar strukturella förutsättningar, begränsningar och politiska åtgärder för livsstilsförändringar, och samordnar dess genomförande i de fem partnerländerna. WWU leder också kommunikation och spridning av forskningsresultat till intressenterna i AP6 och den övergripande projektledningen i AP7.