8th IWSE: International Workshop on the Sharing Economy

Image
8TH IWSE2023 - CALL FOR PAPER
|
|

Den 8:e IWSE-konferensen hålls 22-23 maj i Wien

Med delningsekonomins intåg kom hoppet om att nya organisationsformer skulle uppstå, som skulle erbjuda mer hållbara alternativ till dagens produktions- och konsumtionssätt. Att dela på tillgångar såsom lägenheter, bilar, kläder, verktyg och mat förväntas förhindra överkonsumtion av begränsade resurser, möjliggöra entreprenörskap och stärka sociala band. Och faktum är att i många sektorer har delningsplattformar vuxit väsentligt. Men har förväntningarna från delningsekonomins förespråkare infriats?

Den 8:e internationella konferensen om delningsekonomi (IWSE) i Wien, Österrike, är ett forum för kritiska reflektioner om den senaste utvecklingen och om delningsekonomins framtid. Konferensen följer på tidigare konferensen arrangerade i Utrecht (2015), Paris (2016), Winchester (2016), Lund (2017), Mannheim (2018), Utrecht (2019) och Barcelona (2021).

Inbjudan vänder sig till forskare inom olika discipliner att vara med och ompröva huruvida principerna och praxisen för delningsekonomin utgör en hållbar väg framåt, med tanke på de stora utmaningar som mänskligheten står inför (t.ex. klimatkrisen, nuvarande och framtida pandemier, väpnade konflikter). De nuvarande utmaningarna visar oss – i vissa fall ganska drastiskt – problemen med rådande beteenden på individuell, organisatorisk, institutionell och samhällelig nivå i vår industrialiserade värld, som snarast måste lösas.

Deadline för abstracts är den 30 januari. Konferensen hålls 22-23 maj 2023. Mer information finns här.