Policy briefs

Under forskningsprojektets gång kommer policy briefs publiceras och spridas på nationell såväl som på EU-nivå, och göras tillgängliga på den här sidan.

wp6:
Communication & Outreach

Utformning av välfärdssystem för en 1,5°C-framtid

I hållbarhetsdebatter behandlar beslutsfattare och kommentatorer ofta sociala och miljömässiga frågor som separata, om inte motstridiga, mål. Detta hämmar arbetet mot hållbarhetsmålen och begränsar insatserna för att öka välbefinnandet för alla samtidigt som klimatmålen uppfylls. Det är därför angeläget att identifiera synergier mellan välfärds- och klimatpolitiken och utveckla en gemensam strategi för socioekologiska problem.

"Utformning av…