Utformning av välfärdssystem för en 1,5°C-framtid

Work package
Work Package 6

I hållbarhetsdebatter behandlar beslutsfattare och kommentatorer ofta sociala och miljömässiga frågor som separata, om inte motstridiga, mål. Detta hämmar arbetet mot hållbarhetsmålen och begränsar insatserna för att öka välbefinnandet för alla samtidigt som klimatmålen uppfylls. Det är därför angeläget att identifiera synergier mellan välfärds- och klimatpolitiken och utveckla en gemensam strategi för socioekologiska problem.

"Utformning av välfärdssystem för en 1.5°-framtid" är den första i en serie av policy briefs som utformats inom EU-projektet 1.5° Lifestyles, med syfte att vägleda beslutsfattandet mot en rättvis och hållbar framtid för alla. 

I denna policy brief behandlas välfärds- och klimatåtgärder utifrån en vetenskaplig litteraturöversikt och expertkonsultationer, genom vilka arbetstidsförkortning och universella bastjänster identifierats som önskvärda och genomförbara lösningar.

Attachments