Ordlista

Språket som vi använder för att kommunicera om hållbara livsstilar är viktigt. Det finns många komplexa begrepp och definitioner som spelar in, och det är viktigt att använda ett tydligt och exakt språk för att nå vårt mål om att främja livsstilar i linje med klimatmålet om 1.5°. Vad exakt menar vi till exempel med 1,5°-livsstilar? Utforska projektets ordlista (på engelska) för att lära dig mer om viktiga termer och begrepp.