IWSE: International Workshop on the Sharing Economy

Image
8TH IWSE2023 - CALL FOR PAPER
|
|

Den 8:e IWSE-konferensen hålls 22-23 maj i Wien. 

Med delningsekonomins intåg kom hoppet om att nya organisationsformer skulle uppstå, som skulle erbjuda mer hållbara alternativ till dagens produktions- och konsumtionssätt. Att dela på tillgångar såsom lägenheter, bilar, kläder, verktyg och mat förväntas förhindra överkonsumtion av begränsade resurser, möjliggöra entreprenörskap och stärka sociala band. Och faktum är att i många sektorer har delningsplattformar vuxit väsentligt. Men har förväntningarna från delningsekonomins förespråkare infriats?

Den 8:e internationella konferensen om delningsekonomi (IWSE) i Wien, Österrike, är ett forum för kritiska reflektioner om den senaste utvecklingen och om delningsekonomins framtid. Konferensen följer på tidigare konferensen arrangerade i Utrecht (2015), Paris (2016), Winchester (2016), Lund (2017), Mannheim (2018), Utrecht (2019) och Barcelona (2021).

We invite scholars of diverse disciplines to join us in re-examining and re-considering whether the principles and practices of the sharing economy present a viable path forward considering the grand challenges humanity is facing (e.g., the climate crises, the current and future pandemics, armed conflicts). The current challenges show us—in some cases quite drastically—the problems of the prevailing behaviors on an individual, organizational, institutional, and societal level in our industrialized world, which urgently need to be solved.

Konferensen inbjuder forskare inom olika discipliner till att vara med och ompröva huruvida principerna och praxisen för delningsekonomin utgör en hållbar väg framåt, med tanke på de stora utmaningar som mänskligheten står inför (t.ex. klimatkrisen, nuvarande och framtida pandemier, väpnade konflikter). De nuvarande utmaningarna visar oss – i vissa fall ganska drastiskt – problemen med rådande beteenden på individuell, organisatorisk, institutionell och samhällelig nivå i vår industrialiserade värld, som snarast måste lösas.

Deadline för abstracts är 30e januari. Konferensen hålls 22-23 maj 2023. Mer information finns här.