PLATE: Product Lifetimes and the Environment

Image
decorative
|
|

Den 5:e internationella PLATE-konferensen arrangeras i Finland 31 maj till 2 juni.

PLATE-konferensen (Product Lifetimes and the Environment), som belyser produktlivstider i en hållbarhetskontext, har arrangerats sedan 2015 och framgångsrikt etablera ett gediget nätverk av forskare kring sitt kärntema. Ämnet har hamnat i förgrunden för aktuella (politiska, vetenskapliga och samhälleliga) debatter på grund av dess koppling till antal framstående rörelser på senare tid, såsom cirkulär ekonomi, ekodesign och kollaborativ konsumtion. För 2023 års upplaga av konferensen har forskare uppmanats att föreslå hur de tematiska sessioner för PLATE-konferensen kan utökas, breddas eller kritiskt rekonstruera, och utlysningen är konstruerad utifrån dessa förslag.

Konferensen arrangeras av Aalto universitet. Mer information finns här.