Workshop: Delphiprocess - Torsdagen den 17 augusti 2023

Image
People discussing
|
|
|
08:30
-
16:30

Delphiprocess med sakkunniga för att studera policys för välfärdssystem och affärsmodeller som är förenliga med 1,5°-målet.

Som en del av det EU-finansierade forskningsprojektet "EU 1,5° Lifestyles" undersöker vi på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE), tillsammans med partners från sex europeiska länder, hur livsstilar som möter 1,5°-klimatmålet kan främjas. Vi organiserar nu en så kallad Delphiprocess för att studera policys för välfärdssystem och affärsmodeller som är förenliga med 1,5°-målet.

Vi har redan hållit workshops med medborgare och intressenter i syfte att utforska acceptans av individuella beteendeförändringar och hur samhällskontexter möjliggör eller begränsar dessa. Nu samlar vi sakkunniga för att utvärdera styrmedel för välfärdssystem och affärsmodeller som stöder 1,5° livsstilar. Delphimetoden är en iterativ process där grupper av sakkunniga deltar för att vägleda komplexa beslutsprocesser. Vår ambition är att jämföra och kontrastera önskvärdheten och genomförbarheten av olika policys för välfärdssystem och affärsmodeller i 1,5°-samhällen. De teman och strategier som undersöks i Delphiprocessen har utvecklats från vetenskaplig litteratur och resultat från våra tidigare workshops.

Notera att denna workshop endast är för inbjudna deltagare. Är du sakkunnig inom välfärdsystem eller affärsmodeller i linje med 1,5°-målet och skulle vara intresserad av att delta? Hör av dig till Anna Elfström (anna.elfstrom@iiiee.lu.se)!