Workshop för medborgare - Lördagen den 22 april 2023 i Lund

Image
picture of people at table
|
|
|
09:00
-
16:15

Workshop om "rebound effects" och effekter av livsstilsförändringar

I denna workshop med medborgare kommer vi att undersöka "rebound effects" och andra effekter som kommer av att övergå till en livsstil med max 1,5 graders uppvärmning. Sådana rebound effects kan underminera klimateffekterna och det är viktigt att överväga hur de kan minimeras eller undvikas. Samtidigt finns det också andra effekter, både positiva och negativa, som följer med förändringarna och under workshopen kommer även dessa att undersökas. Observera att denna workshop endast är för inbjudna deltagare eftersom vi kommer att arbeta med medborgare som redan har genomfört stora livsstilsförändringar.

En viktig del i forskningsprojektet 1.5°-livsstilar är att arrangera olika evenemang. Resultat och information från evenemangen kommer att spridas via akademiska publikationer, sociala medier och bloggar, en interaktiv webbplats samt via pressmeddelanden, nyhetsbrev och policydokument.