200 beslutsfattare tog del av insikter från EU 1,5° Lifestyles

Image
Länsstyrelse webbinarie
2024-04-15

Fredagen den 12 april tog nästan 200 beslutsfattare, tjänstemän och politiker del av insikter och rekommendationer från EU 1,5° Lifestyles-projektet. Forskarna Oksana Mont och Andrius Plepys från Internationella Miljöinstitutet IIIEE var inbjudna av Länsstyrelsen Skåne, för att presentera forskningsresultaten från det pågående forskningsprojektet EU 1,5°C Lifestyles. 

EU 1,5° Lifestyles är ett unikt forskningsprojekt som för första gången beräknar de förändringar i människors livsstilar som behövs för att minska koldioxidutsläppen till en nivå som motsvarar Parisavtalets 1,5°-mål. Projektets forskare har också identifierat 50 olika livsstilsstrategier inom boende, transport, mat och fritid och beräknat hur mycket de kan minska koldioxidutsläppen. Projektet har också inneburit ett omfattande arbete med workshops i de olika medlemsländerna med medborgare och experter, för att diskutera vilka positiva och negativa effekter människor upplever när de genomför de olika livsstilsförändringarna. IIIEE:s forskare har specifikt studerat vilka rekyleffekter och sidoeffekter som kan uppkomma när människor förändrar sin livsstil i mer klimatpositiv riktning, dvs oavsiktliga effekter som ökar koldioxidutsläppen.  

Länsstyrelsens seminarium var riktat till tjänstemän och politiker i offentlig verksamhet i Skåne som är ansvariga för miljö- eller hållbarhetsaktiviteter, för att ge beslutsfattare verktyg för stimulera hållbar konsumtion på regional och lokal nivå, och därmed bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan och ökad livskvalitet hos medborgarna. Därför var en viktig del av seminariet den presentation som Oksana Mont och Andrius Plepys gjorde av EU 1,5° Lifestyles policyrekommendationer, dvs strategier för hur beslutsfattare, tjänstemän och politiker kan främja hållbara livsstilar bland medborgarna, och därmed stödja samhällets väg mot en framtid i linje med 1,5°-målet. 

Se hela programmet: Så förändrar vi synen på hållbar konsumtion och ökad livskvalitet | Länsstyrelsen Skåne.