Konferens om hållbara konsumtions- och produktionssystem

Image
EU 1,5° Lifestyles team members at SCP23
2023-07-12

Flera forskare från EU 1,5° Lifestyles-projektet deltog i SCORAI-ERSCP-WUR-konferensen i Wageningen, Nederländerna.

Konferensen, under titeln "Transforming Consumption-Production Systems Toward Just and Sustainable Futures", ägde rum 5-8 juli i Wageningen, Nederländerna.

På plats fanns flera forskare från 1,5°-projektet, som bland annat presenterade viktiga strukturer som möjliggör respektive hindrar hållbar konsumtion och resultaten från det senaste årets Citizen Thinking Labs. Dessutom deltog medlemmar från projektets vår Advisory Board och representanter från projektets partners i en paneldiskussion om individuella och strukturella perspektiv på de förändringar som måste göras. Betydelsen av individuella motiv för förändring lyftes fram, och likaså exempel på medborgarperspektiv från Lettland.

Du hittar sammanfattningar och dokument från konferensen här och på den här sidan finns (på engelska) sammanfattningar och nedladdningslänkar för följande presentationer:

  • Hinder och möjliggörare för 1,5° livsstilar: Ytliga och djupa strukturella faktorer som formar livsstilar och klimatstyrning
  • Hur strukturer möjliggör eller hindrar förändringar av försörjningssystem och 1,5° livsstilar i Europa
  • Preferenser, möjliggörare och hinder för 1,5° livsstilsval - Resultat från medborgarlaboratorier i fem EU-länder
  • Strukturella, sociala och kontextuella utmaningar och resurser för 1,5° hållbara livsstilar i fem europeiska länder
  • Att hålla jämna steg med Europa mot en hållbar framtid: Strukturella drivkrafter och hinder för koldioxidsnåla livsstilar i Spanien