Minskad konsumtion gör oss lyckligare

Image
consumers in a a shopping centre
2023-01-03

Det finns flera anledningar att tänka över vår konsumtion under jul- och nyårshelgerna, skriver Tullia Jack, biträdande lektor vid institutionen för tjänstevetenskap i Helsingborg, i ett debattinlägg.

Utöver att minska den negativa påverkan på miljön kan en förändrad konsumtion ha effekter kopplade till lycka och välmående. I debattinlägget i Sydsvenskan presenterar Tullia Jack flera exempel på ny forskning som visar att minskad konsumtion gör oss lyckligare.

Exempelvis visar en kanadensisk forskningsgrupp i sin rapport "Buying well-being: Spending behavior and happiness" att människor som väljer upplevelser över materiell konsumtion upplevelser sig mer nöjda med sina liv än andra. Och den europeiska studien "Does less working time improve life satisfaction?" visar på att många som går ner i arbetstid och minskar sin konsumtion blir mindre upptagna av att mäta sig med andra, upplever mindre stress och en större kontroll över sina liv.

Tullia Jack menar därför att jul- och nyårshelgerna kan användas för att tänka över och förändra våra konsumtionsmönster, och låta våra nyårslöften handla om att närma oss ett liv med färre ägodelar, gallra i överflödet och välja enkelhet: "Självvald enkelhet kan vara att gå ner i arbetstid och minska sitt ekonomiska beroende genom att leva i ett mindre hem, ställa bilen och åka kollektivt eller cykla, köpa begagnat, odla sin egen mat och mycket annat. Enkelhet är inte detsamma som fattigdom. Det är ett medvetet val att leva med färre ägodelar och fokusera på livskvalitet."