Ökade utsläpp och missade klimatmål med regeringens budget

Image
Ökade utsläpp med ny budget
2023-09-22

Regeringen minskar anslagen för klimat och miljö och konstaterar att utsläppen kommer att öka med ca 10 miljoner ton till år 2030. 

I regeringens budgetpropositionen för år 2024, som presenterades onsdagen den 20 september, minskas anslagen för klimat och miljö med 259 miljoner kronor. Samtidigt meddelar regeringen att nuvarande politik inte är tillräcklig för att klimatmålen ska kunna nås. Istället kommer utsläppen öka med upp till 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till år 2030. De främsta orsakerna till att utsläppen bedöms öka är regeringens sänkning av reduktionsplikten samt av skatten på bensin och diesel.

Miljörörelsen riktar skarp kritik mot regeringens budget. Naturskyddsföreningen dömer ut den som varken effektiv eller fungerande, med tanke på att "de små klimatåtgärder som görs äts upp av åtgärder som kraftigt kommer öka utsläppen", såsom sänkta skatter på fossila drivmedel, minskade anslag för kollektivtrafik och cykel, ökade subventioner till flygplatser, och en utfasning av budgetstödet till civilsamhällesorganisationer som arbetar för hållbar konsumtion. Även WWF kritiserar budgeten och beklagar att "regeringen återigen sänder en tydlig signal att man inte prioriterar miljöarbetet och inte heller att nå klimatmålen".

Regeringen själv meddelar under onsdagens pressträff att trots att utsikterna för att nå klimatmålen ser mörka ut betyder inte det att regeringen släpper klimatmålen. Vidare poängterar man att fastän utsläppsmålen för 2025, 2030 och 2040 inte beräknas nås, bedömer man att den långsiktiga trenden för år 2045 är svagt positiv.