Rekyleffekter och risker med 1,5°-livsstilsförändringar

Image
Josefine and Anna presenting at LU Sustainability conference
2023-11-10

Anna Elfström och Josefine Henman från EU 1,5° Livsstilar-projektet presenterade på Lunds universitets konferens "Knowledge for Sustainable Development".

Den 7 November anordnades Lunds universitets årliga konferens med fokus på hållbarhetsforskning, i år på temat "Knowledge for Sustainable Development - How to make impact". Dagen bestod av parallella sessioner, postermingel och panelsamtal med både forskare från Lunds universitet och externa experter.

Anna Elfström och Josefine Henman presenterade det senaste resultatet från EU 1,5° Lifestyles-projektet om rekyleffekter och sociala risker av livsstilsförändringar i linje med 1,5°-målet. Resultaten baseras på de workshops som anordnats i projektets partnerländer de senaste månaderna, då så kallade pionjärer – människor som lyckas genomföra betydande hållbara livsstilsförändringar – var inbjudna för att diskutera effekterna av sina livsstilsförändringar och vilka strategier de använts sig av för att undvika de negativa effekterna.