Workshop för medborgare anordnades i Lund

Image
Facilitator Mattias Lehner presenterar projektet för deltagarna i workshopen.
CTL presentation
2022-10-13

Den 1 oktober bjöds medborgare in till IIIEE för en heldag om diskussioner och visioner kring livsstilsförändringar i linje med 1,5°-målet. 

De 22 deltagarna i workshopen – som arrangerades på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) som ett led i forskningsstudien om 1,5°-livsstilar – visade ett stort intresse i ämnet, och förde med sig en mängd olika synpunkter till diskussionerna. Den centrala delen av workshopen utgjordes av ett "Klimatpussel" som uppmuntrade alla deltagare att föreställa sig hur de skulle kunna ändra sina livsstilar för att gå i linje med Paris-målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° grader.

Deltagarna diskuterade entusiastiskt de olika föreslagna alternativen, och de flesta lyckades till slut hitta en tänkt väg för att anpassa sina livsstilar. De entusiastiska diskussionerna och deltagarnas engagemang genererade värdefulla resultat för studien.

Image
Bilder från workshopen.
CTL collage