Workshop med Naturskyddsföreningen om 1,5°-livsstilar

Image
Workshop på Stadsbiblioteket med Naturskyddsföreningen
2024-02-14

I samarbete med Naturskyddsföreningen i Lund bjöd EU 1,5° Lifestyles-projektet in till en workshop om klimatavtryck på Lunds stadsbibliotek.

Ett 20-tal Lundabor deltog i workshopen, som kretsade kring vad olika livsstilsval betyder för klimatet. På plats fanns forskarna Matthias Lehner, Jessika Luth Richter och Anna Elfström, och med sig hade de flera uppsättningar av det klimatpussel som utvecklats som en del av  EU 1,5° Lifestyles-projektet. Med avstamp i pusslet bjöds deltagarna in att diskutera möjligheter och hinder för olika livsstilsval, och vilka strukturella förändringar som behövs för att göra det lättare att leva i linje med 1,5°-målet. Workshopdeltagarna visade stor entusiasm för ämnet, och inte minst klimatpusslet väckte många frågor, funderingar och nya perspektiv.