Workshop om rekyleffekter för medborgare

Image
Workshop om rekyleffekter
Workshop om rekyleffekter
2023-05-03

Den 22 april anordnade Lunds universitet en workshop om oavsiktliga effekter av 1,5° livsstilar.

Workshopen var den första av fem planerade workshops om “rekyleffekter” (eng. "rebound effects"), och anordnades på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) i Lund. Ytterligare fyra workshops äger rum i maj och juni 2023 i Tyskland, Ungern, Lettland och Spanien. Syftet med dessa workshops är att förbättra vår förståelse om de oavsiktliga konsekvenser (rekyleffekter) som en övergång till en 1,5° livsstil kan medföra. För att bättre förstå hur dessa oavsiktliga konsekvenser kan undvikas bjöd Lunds universitet in 17 personer som var och en gjort en betydande minskning av koldioxidutsläppen i sin livsstil baserat på frivilliga åtgärder, med ambitionen om att lära sig av deras erfarenheter.

 

Deltagarna och forskarna tillbringade tillsammans en heldag med gruppdiskussioner och övningar, där deltagarna fick dela med sig av hur de har hanterat rekyleffekter i sina liv tillsammans med andra som har gjort liknande livsstilsförändringar. Diskussionerna var centrerade kring fyra beteendeförändringar med stor potential för koldioxidminskning (avstå bilägande, avstå flyg, avstå kött och bo mindre). Med hjälp av ett "orsaks- och effektdiagram", framtaget av forskare på Lunds universitet, kunde workshopen illustrera och fånga deltagarnas berättelser och samtidigt jämföra dessa med aktuell vetenskaplig litteratur om rekyleffekter. Deltagarna fick utforska och identifiera orsakerna och effekterna till sina erfarenheter, vilket resulterade i många givande och engagerande diskussioner. 

 

Deltagarna visade stort intresse för de ämnen som togs upp, och deras samarbete gav värdefulla lärdomar till 1,5° Livsstilar-projektet. Resultaten från workshopen kommer att användas för att utveckla lång- och kortsiktiga strategier för att minimera riskerna och begränsa negativa påföljder av rekyleffekter och sociala risker av livsstilsförändringar i linje med 1,5°-målet.