Adelphi

Adelphi

Germany

adelphi är en ledande oberoende tankesmedja och ett konsultföretag inom klimat, miljö och utveckling. Dess uppdrag är att förbättra global styrning genom forskning, dialog och konsultation. adelphi erbjuder skräddarsydda tjänster för hållbar utveckling och hjälper regeringar, internationella organisationer, företag och ideella organisationer att utforma strategier för att ta itu med globala utmaningar.

Medarbetarna om cirka 250 personer tillhandahåller tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet, strategisk politisk analys och rådgivning samt företagsrådgivning. adelphi underlättar politisk dialog och tillhandahåller utbildning för offentliga institutioner och företag över hela världen, vilket bidrar till att bygga kapacitet för transformativ förändring. Sedan 2001 har adelphi framgångsrikt genomfört över 800 projekt över hela världen. Arbetet omfattar följande nyckelområden: Klimat, energi, resurser, grön ekonomi, hållbart företagande, grön finansiering, fred och säkerhet, internationellt samarbete och stadsomvandling.

Genom att skapa allianser med individer och organisationer bidrar adelphi till att stärka den globala styrningen och därmed främja transformativ förändring, hållbar resursförvaltning och resiliens. adelphi är en värdebaserad organisation med en informell kultur som bygger på excellens, förtroende och samarbete. Hållbarhet är grunden för dess interna och externa agerande.