D-mat

D-mat

Finland

D-mat är ett företag grundat av Michael Lettenmeier som sysselsätter experter inom olika områden, såsom miljövetenskap och miljöpolitik, ekologi, fysik, service- och industridesign, hållbar utveckling samt företagsekonomi. D-mats mål är att främja ett koldioxidsnålt och resurssmart liv inom ramen för en planet.

Vårt specialområde omfattar beräkningar av koldioxid- och materialavtryck samt forskning om hållbara livsstilar. Vi har gjort flera olika typer av beräkningar av koldioxid- och materialavtryck för olika intressenter och dessutom utvecklat beräkningsverktyg, till exempel Sitras livsstilstest. En av de mest anmärkningsvärda undersökningarna har gjorts tillsammans med t.ex. IGES och Hot or Cool institute, om 1,5 graders livsstilsrapporter, som har publicerats 2019 och 2021. Båda utgåvorna täcker olika länder och deras nuvarande koldioxidavtryck, sätt att minska varje lands fotavtryck och diskussion om vilka som är de mest effektiva sätten att mildra klimatförändringarna.

Dessutom har D-mat utvecklat Klimatpusslet, ett planeringsverktyg för en koldioxidsnål livsstil. Klimatpusslet visar hur och hur mycket våra konsumtionsvanor bör förändras för att nå en klimatvänlig livsstil. Det sätter livsstilens koldioxidavtryck i perspektiv och erbjuder över 100 hållbara åtgärder för att minska avtrycket. D-mat organiserar även workshops om 1,5-graders livsstilar i Finland med olika intressenter. Workshopparna introducerar livsstilar med låga koldioxidutsläpp för deltagarna, genom att de får beräkna sitt koldioxid- och materialavtryck och välja åtgärder med låga koldioxidutsläpp med hjälp av klimatpusslet. I acceleratorerna får deltagarna experimentera med några av åtgärderna under en testperiod på en månad. I slutet av testperioden beräknas deltagarnas koldioxid- och materialavtryck på nytt för att se hur mycket de har minskat sina avtryck.