EUROPEAN RESEARCH SERVICES

EUROPEAN RESEARCH SERVICES

European Research Services GmbH är ett offentlig-privat partnerskap som hjälper forskare att planera och hantera EU-projekt. ERS ger tekniskt och administrativt stöd och anpassar projektledningen till varje enskilt projekts storlek och komplexitet. ERS hjälper till att genomföra projektinfrastruktur, riskbedömning, intern kommunikation, övervakning och gemensamma standardförfaranden, vilket säkerställer resultat inom tid, budget och EU-riktlinjer.