GREENDEPENDENT INSTITUTE

GREENDEPENDENT INSTITUTE

GreenDependent Institute (GDI) är en icke-vinstdrivande forsknings- och konsultorganisation. Ett av organisationens mål är att skapa länkar mellan forskning och implementering så att viktiga resultat kan spridas, diskuteras och implementeras så snart som möjligt. Därför har GDI unika förutsättningar att genomföra internationella projekt i Ungern, eftersom organisationen har starka band och väletablerade samarbetsnätverk med flera intressenter på lokal och nationell nivå.

Inom projektet EU 1.5° Lifestyles kommer GDI huvudsakligen att ansvara för att leda kommunikations- och spridningsaktiviteter, samt genomföra forskningsaktiviteter i Ungern. GDI har lång erfarenhet av att arbeta med medborgare, samhällen och andra intressenter, och har framgångsrikt genomfört - antingen som en ledande organisation eller som medlem - många forsknings- och samhällsprojekt (t.ex. H2020, FP7, IEE, på nationell nivå och lokala program). I sina tidigare projekt har GDI framgångsrikt lett olika arbetspaket, inklusive kommunikation och spridning (ENERGISE), metodutveckling (COMPETE4SECAP, s@w), utvärdering (CIMULACT, s@w), och har också genomfört nationella och internationella kommunikationskampanjer (t.ex. relaterade till livsstilar med låga koldioxidutsläpp och nollenergihus). GDI har en lång historia av att involvera hushåll, ibland flera hundra, och flera intressenter i samråd samt projekt för koldioxidsnåla livsstilar (t.ex. EnergyNeighbourhoods, ENERGISE Living Labs, CIMULACT-samråd). GDI har en god arbetsrelation med Business Council for Sustainable Development i Ungern och har under flera år även samarbetat med flera av dess medlemmar, E.ON Hungary Group, Daikin Energy, olika banker etc. för att genomföra projekt för hållbara livsstilar, gröna kontor och gröna evenemang etc.