Hot or Cool Institute

Hot or Cool Institute

Germany

Hot or Cool Institute är en tankesmedja som utforskar skärningspunkten mellan samhället och hållbarhet. Vi för samman forskare och praktiker för att hitta lösningar på globala problem. 

Vi bedriver forskning och för samman idéer från både vetenskap och praktik som ligger till grund för lösningar mot hållbara framtida samhällen.

Vi är övertygade om att status quo kan förändras, och att vi behöver djärva och modiga förändringar och en god dos experimenterande för att uppnå hållbarhet i snabb takt och i stor skala. Oavsett om det handlar om att uppnå klimatmålen, målen för biologisk mångfald eller målen för hållbar utveckling ser vi skärningspunkten mellan samhälle och hållbarhet som en möjlighet att sätta människor och deras välbefinnande främst utan att offra vår miljö. Vi tror att systemförändringar är möjliga, och vi samlar den senaste vetenskapen för att göra det möjligt att förverkliga denna vision.