Research Institute for Sustainability – Helmholtz Centre Potsdam - Koordinator

Research Institute for Sustainability – Helmholtz Centre Potsdam - Koordinator

"Research Institute for Sustainability - Helmholtz Centre Potsdam" (RIFS) är en del av "GFZ German Research Centre for Geosciences". Institutet grundades 2009, då under namnet "Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)", som ett gemensamt initiativ från den federala regeringen, delstaten Brandenburg och forskningsorganisationerna i Science Alliance. RIFS bedriver forskning med målet att förstå, främja och vägleda processer för samhällsförändring mot hållbar utveckling. Forskningsstrategin är transformativ, tvärvetenskaplig och samskapande - RIFS-forskare samarbetar med andra forskare, beslutsfattare, offentlig förvaltning, företag och civilsamhället med målet att utveckla en gemensam förståelse för hållbarhetsutmaningar och hitta potentiella lösningar.

Som konsortieledare för 1,5° Lifestyles-projektet kommer GFZ att ansvara för att samordna forskningsverksamheten mellan partners och arbetspaket (AP), samt för att främja integration och syntes. När det gäller specifika forskningsuppgifter leder GFZ AP3, som analyserar strukturella förutsättningar, begränsningar och politiska åtgärder för livsstilsförändringar, och samordnar dess genomförande i de fem partnerländerna. GFZ leder också kommunikation och spridning av forskningsresultat till intressenterna i AP6, tillsammans med bland andra  partnerinstitutionerna GreenDependent Institute och Hot or Cool Institute. Dessutom samarbetar GFZ med European Research Service vad gäller den övergripande projektledningen i AP7.

Före den 1 januari 2024 var University of Münster (Tyskland) koordinator for 1,5° Lifestyles-projektet.