UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Spain

Universitetet da Coruña är ett av de tre universiteten i den spanska autonoma regionen Galicien. Det grundades 1989 och är en ung institution som under sina 20 år har upplevt en avsevärd ökning, både i kvantitet och kvalitet, när det gäller forskning och undervisning. Vårt universitet är särskilt känt inom områdena hållbar urbanisering, hälsosam livsstil och hållbara livsstilar. Sustainability Specialization Campus, som leds av dr Adina Dumitru, inrättades i juli 2018 vid University of A Coruña, som en del av en strategi för att stärka forskning och innovation inom hållbarhetsomvandlingar. Det samlar mer än 30 forskargrupper i ett forum med internationell spetskompetens och är ett nav för tvärvetenskapliga samarbeten inom hållbara omställningar. Universitetet har också tilldelats utmärkelsen Green Campus Award och intar en ledande position globalt i rankningen av hållbara universitet. UDC kommer att bidra med expertkunskap till projektet "EU 1.5. Lifestyles" genom följande forskningsplattformar:

  • Forskare vid institutionen för psykologi samt forskningsgruppen för inlärnings- och utvecklingspsykologi (GIPDAE) har omfattande erfarenhet av analys av bestämningsfaktorer för hållbara och hälsosamma livsstilsval, de psykologiska och sociala faktorer som påverkar livsstilsval, empowerment samt acceptans och beteendemässigt antagande av olika livsstils-, stads- och energirelaterade interventioner. 
  • Interuniversity Research Center in Economics and Business Administration for Society (ECOBAS) består av forskare från de tre galiciska universiteten (A Coruña, Santiago och Vigo) som undersöker de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbarhet.
  • Inditex Sustainability Chair vid UDC är en plats för reflektion i samhället, akademisk utbildning och tillämpad forskning om de olika dimensionerna av hållbarhet och social innovation.