UNIVERSITEIT LEIDEN

UNIVERSITEIT LEIDEN

Netherlands

Leiden University (grundat 1575) är ett av Europas ledande internationella forskningsintensiva universitet. Universitetet har cirka 23 000 studenter (från 110 länder) och 5 500 anställda (inklusive Leiden University Medical Centre). Den naturvetenskapliga fakulteten vid Leiden University består av över 1 250 forskare organiserade i 8 forskningsinstitut, varav ett är Institute of Environmental Sciences, även känt som CML (förkortningen för institutets namn på nederländska).

CML:s uppdrag är strategisk, tvärvetenskaplig forskning i relation till hållbar förvaltning av naturresurser, miljökvalitet och biologisk mångfald. Avdelningen för industriell ekologi vid CML har omfattande expertis när det gäller att utveckla verktyg för beslutsfattande om hållbar produktion och konsumtion. CML spelar en ledande roll inom områdena livscykelanalys (LCA) och multiregional input-output-analys (MRIO). Dess team har (med)utvecklat några av de vanligaste, grundläggande metoderna, modellerna och databaserna för LCA och MRIO, bland annat den miljömässigt utökade MRIO-databasen EXIOBASE. CML har en lång tradition av att bedriva forskning och utbildning inom det tvärvetenskapliga området miljövetenskap. Medarbetarna har bakgrund som ekologer, ekotoxikologer, kemiingenjörer, jordbruksingenjörer, fysiker, etc.

Inom projektet EU 1.5° Lifestyles leder CML arbetet med kvantitativ dataanalys för att uppskatta klimat- och hälsoeffekterna av förändrade livsstilar med hjälp av MRIO-analys.