ZAĻĀ BRĪVĪBA

ZAĻĀ BRĪVĪBA

Green Liberty ("Zaļā brīvība" på lettiska) är en ideell icke-statlig organisation som grundades 1993. Vårt uppdrag är att bidra till utvecklingen av ett samhälle där människor lever i harmoni med varandra och miljön. Green Liberty syftar till att öka medvetenheten om de sociala och miljömässiga konsekvenserna av nuvarande trender inom konsumtion, handel och globalisering, i synnerhet rättvis handel, klimat, energi och avfall, genom att ge människor möjlighet att fatta ansvarsfulla beslut i vardagen och att motsätta sig maktmissbruk.

Green Liberty organiserar pressmöten, konferenser, utställningar, offentliga föreläsningar, utställningar och driver traditionella och sociala mediekampanjer. Green Liberty publicerar miljöinformation, organiserar olika kulturella och miljömässiga åtgärder, samt forskar om sociala miljö- och utvecklingsfrågor och främjar hållbar utveckling och ansvarsfulla livsstilar. Green Liberty arbetar för att regeringen ska integrera hållbar utveckling och miljöpolitik i olika sektoriella politikområden. Green Liberty ser fram emot att fortsätta implementera denna erfarenhet och kommer att vara medlem i projektet och genomföra aktiviteterna i Lettland.

Viktiga verksamhetsområden och expertis: 

  • Klimat och energi. Vi är aktivt involverade i påverkansarbete med nationella beslutsfattare om klimatpolitik och följer den europeiska och internationella politiska utvecklingen. Vi främjar en klimatvänlig livsstil och arbetar med klimatutbildning och forskning.
  • Hållbar konsumtion. Vi förespråkar hur det civila samhället kan bidra med nya insikter om hållbar konsumtion och produktion för att nå en hållbar nivå av resursförbrukning. Vi har publicerat konsumentguider och studier om hållbar livsstil.
  • Avfall och cirkulär ekonomi. Vi förespråkar en effektiv resursanvändning genom att främja grön offentlig upphandling, avskaffa ohållbara subventioner och främja en grön budgetreform i Lettland. Vi har också forskat och genomfört kampanjer för att främja minskat matsvinn, nollavfallskoncept, införandet av ett pantsystem i Lettland, samt arbetat med att främja slow fashion och textilier.
  • Global utbildning. Vi har genomfört flera projekt inom ramen för EU-programmet EuropeAid som syftar till att öka medvetenheten i samhället om olika globalt angelägna frågor: hållbar utveckling, klimaträttvisa, solidarisk ekonomi, rättvis handel och hållbara leveranskedjor. Vi engagerar aktivt människor i att diskutera utvecklingsfrågor, informera om kopplingar mellan utveckling och miljöfrågor och om globala effekter av lokala processer.

Vår organisation är medlem i internationella nätverk: CEE Bankwatch Network, Climate Action Network Europe (CAN), European ECO Forum, European Environmental Bureau (EEB), Reloop, och nationella nätverk: Föreningen "Social Entrepreneurship Association of Latvia", Environmental Consultative Board, Latvian Platform for Development Cooperation (LAPAS), Civic Alliance - Latvia (CAL). Vi har också stor erfarenhet av att arbeta med kommuner och den lettiska föreningen för lokala myndigheter (LPS). I allmänhet är vi en del av de största nationella nätverken av organisationer i det civila samhället, forskarsamhället, den offentliga och privata sektorn samt media, vilket kan vara viktigt i projektet "EU 1.5 Lifestyles".