Medborgarworkshop om visioner för år 2030

Image
Medborgarworkshop den 7 oktober
2023-10-09

Den 7 oktober var det dags för en andra omgång av workshops för medborgare i EU 1,5° Livsstilar-projektet.

Totalt deltog 19 medborgare för att diskutera hur vårt liv 2030 kan se ut inom de fyra områdena Mobilitet, Boende, Fritid och Kost. Workshopen tog plats på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) i Lund. Ytterligare 4 workshops med medborgare hålls i oktober i Tyskland, Lettland, Ungern och Spanien. 

Workshopens huvudfokus och struktur byggde på en vision, framtagen av forskare i Tyskland, och beskriver ett liv 2030 i enlighet med 1,5°-målet. Visionen bygger vidare på det material som en tidigare medborgarworkshop samlade in år 2022. Tillsammans lyssnade deltagarna på visionen som tog dem 7 år fram i tiden då den Globala Klimatdagen firas över hela världen och varje person inte står för mycket mer än 2,5 ton koldioxidekvivalenter per år. 

Syftet med workshopen är att, genom att bjuda in medborgare med varierande demografi till att dela sina tankar, känslor och idéer om hur livet 2030 kan se ut, få en fördjupad förståelse för hur dagens livsstilar kan anpassas till dem nödvändiga förändringar för att bemöta klimatkrisen. Under dagen diskuterades vilka hinder som står i vägen och vilka lösningar som finns, både på samhälls-och individnivå. Deltagarna fick också chansen att lägga till aspekter som de tyckte saknades i visionen.

Deltagarna i workshopen var inspirerade av visionen och gav riklig och värdefull input till hur denna livsstil 2023 skulle påverka dem både positivt och negativt. Många upplevde att visionen gav hoppfullhet om framtiden och tyckte att de teman som diskuterades över dagen var intressant. 

Resultaten från workshopen kommer att användas för att utforma policy-rekommendationer till beslutsfattare.

Image
Workshop discussion