Välfärdspolitik för en 1,5°-framtid

Image
Pressmeddelande 5
2023-12-14

Idag publiceras en policy brief och ett pressmeddelande från EU 1,5° Lifestyles-projektet.

Alltför ofta ses inte klimatpolitiken i ett bredare socialt sammanhang, och beslutsfattare glömmer bort att välfärdspolitiken är avgörande för att minska klimatförändringarna. Projektet EU 1.5° Lifestyles har med hjälp av grundliga litteraturstudier och expert-Delphis identifierat sex välfärdspolitiska åtgärder som kan stödja hållbarhetsomställningen och samtidigt minska koldioxidutsläppen:

  •  Arbetstidsförkortning
  • Jobbgarantier
  • Inkomsttak
  • Universella bastjänster
  • Renoveringsprogram för energieffektiva byggnader
  • Gratis kollektivtrafik

Hela pressmedelandet finns att läsa här. Policy briefen finns här.