Matthias Lehner

Image
Matthias Lehner

Matthias Lehner

Lunds Universitet
Sweden

Matthias är biträdande lektor vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Matthias forskar om hållbar konsumtion och hållbara affärsmodeller. Hans arbete fokuserar bland annat på konsumentbeteenden i matbutiken, nudging som politiskt verktyg, grön marknadsföring, delningsekonomi, prosumption och sufficiency-livsstilar. Matthias arbete är främst kvalitativt och omfattar intervjuer, workshops och observationer. Matthias är också involverad i undervisning i masterprogrammen vid IIIEE, samt i uppsatshandledning.